Sposób na bezpieczeństwo, czyli ochrona osób i mienia

Sposób na bezpieczeństwo, czyli ochrona osób i mienia

Dowiedz się więcej o ochronie Kraków.

Sposobów zabezpieczania osób oraz mienia jest bardzo dużo. Jedną z nich jest zatrudnienie agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy takiej agencji zdecydowanie najczęściej korzystają właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Coraz więcej jest także osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów zamierzają chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto korzystać z usług agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi przedsiębiorstwa podczas jego nieobecności jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale też w budynku publicznym. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, montując antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można również zamontować system alarmowy. Wszystkie te zabezpieczenia istotnie utrudnią przestępcom dostanie się do środka budynku. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale również zatrudnionym w nich pracownikom oraz klientom, można zapewnić, korzystając z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć rozmaite obowiązki. Mogą oni objąć ochraniany budynek dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą również patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zauważono w budynku.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników musi każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której pracują osoby niepełnosprawne, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na ochronę znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez taką właśnie agencję, mają prawo do skorzystania z ulg w płaceniu składek na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65 procent. Oznacza to, że w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Nasze dane:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]