Oferta tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego – rodzaje przekładów

Oferta tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego – rodzaje przekładów

Tłumacz przysięgły rosyjski Kraków. Zdobądź więcej informacji.

Ostatnie lata to okres przypływu do Polski pracowników i studentów ze Wschodu. Przeważają między nimi Rosjanie oraz Ukraińcy. To powoduje, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa także znaczna część Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są konieczne do podjęcia zatrudnienia czy też nauki w naszym kraju.

W jakich sytuacjach konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do translacji różnego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Rosji, Białorusi, Kazachstanu bądź Ukrainy. Należą do nich między innymi certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, dowody osobiste oraz prawa jazdy, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, jak również świadectwa maturalne i ukończenia szkół. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym leży duża odpowiedzialność. W związku z tym, aby wykonywać ten zawód, trzeba otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zaliczyć państwowy egzamin potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest oprócz tego pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Nasze dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]