Niezbędne badania wysokościowe

Niezbędne badania wysokościowe

Jeśli chcesz zlecić badania wysokościowe Bielsko Biała, skieruj się na http://www.testypsychologiczne.com.pl.

Za pracę na wysokości uznaje się wykonywanie czynności na wysokości przekraczającej 3 metry ponad podłogą bądź gruntem. Dotyczy to zatem prac przede wszystkim budowlanych, ale też pracowników wykonujących roboty remontowo–budowlane, elektryków i osoby reprezentujące wiele innych branż. Jak przebiegają tego rodzaju badania?

Co sprawdzają badania wysokościowe?

Praca na wysokości, mimo że zgodnie z przepisami BHP powinna odbywać się z użytkowaniem odpowiednich zabezpieczeń, jest szczególnie niebezpieczna, dlatego badania wysokościowe mają na celu niedopuszczenie do jej wykonywania osób, dla których może wiązać się z zagrożeniem. Pracy tego typu nie powinny wykonywać osoby mające skłonności do zawrotów głowy, uskarżające się na zaburzenia równowagi czy wykazujące kłopoty ze wzrokiem. W sferę badań wysokościowych wchodzi zatem kompleksowa diagnostyka z zakresu okulistyki, neurologii i laryngologii (co ma wykryć kłopoty z równowagą i błędnikiem). Badania przeprowadza się poddając badanego prostym testom przy zastosowaniu specjalnej aparatury. Podczas badań można też wykryć choroby do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do pracy na wysokościach, ich przeprowadzenie ma więc szczególne znaczenie. Nie należy obawiać się, iż konieczne będzie przeznaczenie na te badania wiele czasu, gdyż istnieje możliwość przeprowadzenia wszystkich testów nawet w ciągu jednego dnia.

Badania wysokościowe – jak długo są ważne?

Badania wysokościowe należy wykonać przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, lecz nie jest to jednorazowy obowiązek. Pamiętając, iż podczas pełnienia obowiązków stan zdrowia może ulec pogorszeniu, a także, że tak nakazuje prawo, badaniom tego rodzaju trzeba poddawać się co dwa-trzy lata. Osoby, które mają więcej niż 50 lat, są zobowiązani natomiast poddawać się im co rok.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]