Język, czas wykonania, typ przekładu – czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego Kraków

Dzięki otwarciu się Polski na firmy z większości państw świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Codziennie polskie biura tłumaczeń realizują mnóstwo zwykłych i przysięgłych tłumaczeń na mniej lub bardziej znane języki, zarówno na zamówienie firm, jak i osób prywatnych.

Mimo, iż w sieci nietrudno wyszperać darmowe narzędzia oferujące translację, jeszcze przez dekady nie wyręczą one wykwalifikowanych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich pomocy jest nieraz wymagane, przykładowo jeżeli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach zastanawiamy się, jak z grubsza oszacować koszt przekładu. Od czego wobec tego zależny jest koszt tłumaczeń?

Okoliczności wpływające na finalny koszt tłumaczenia

Finalny koszt translacji tekstu determinują wymienione niżej elementy:
1. Język, na który bądź z którego chcemy przetłumaczyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (holenderski, angielski) albo romańskich (francuski, hiszpański) będzie z pewnością tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi rosyjskiego, bułgarskiego, ukraińskiego) bądź wschodnioazjatyckich (koreańskiego, japońskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Przekład na język polski jest najczęściej o wiele tańszy niż translacja w kierunku odwrotnym.
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia bądź tematy, których dotyczy dokument. Przekład prac naukowych, podręczników medycznych bądź dokumentów handlowych wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa reprezentatywnego dla danej branży, lecz także należytą wiedzę, aby poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niepożądanych pomyłek.
4. Termin wykonania przekładu. Jak przy większości usług, gdy potrzebujemy czegoś “na wczoraj” powinniśmy przygotować portfel na większy wydatek.

Przekład zwykły a przysięgły

Warto podkreślić, iż tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak np. prawo jazdy lub świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie ukończenia szkolenia), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym nadaje mu indywidualny numer oraz oznacza czy tłumaczenie wykonano z oryginału, odpisu bądź kopii. Tłumacze przysięgli z reguły posiadają stały cennik za przekład najpopularniejszych dokumentów oraz świadectw, z kolei w razie niezbędności wykonania tłumaczenia poświadczonego innych pism, koszt usługi oblicza się od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu poświadczonym jest to 1125 znaków.

Nasze dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]