Badania psychologiczne kierowców – komu są potrzebne?

Badania psychologiczne kierowców – komu są potrzebne?

Tu sprawdzisz, komu zlecić badania kierowców Bielsko.

Prawo nakłada na niektórych kierowców obowiązek zrobienia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym one są i kto ma obowiązek je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się tego typu testom. Są one wymagane w przypadku kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów. Można stwierdzić więc, iż są to badania niezbędne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców konieczność ta może dotyczyć wyłącznie w przypadku, gdy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie instytucje – czyli przykładowo przez Policję – po spowodowaniu groźnego wypadku.
Istotą badań jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być spowodowane na przykład przez brak skupienia czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie są skomplikowane. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem specjalnych urządzeń. W toku badań bierze się pod uwagę wiek osoby badanej, gdyż kontrolowane parametry obniżają się wraz z wiekiem, a zatem konieczne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności badań, to badania kierowców najczęściej robi się co pięć lat, ale jeśli mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad 65 lat, zmuszeni są wykonywać badania co rok.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]