Metoda memoriałowa a metoda kasowa

Metoda memoriałowa a metoda kasowa

Szukasz więcej informacji dotyczących metody kasowej? Zajrzyj na https://flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na ogół rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku VAT powstaje w chwili wystawienia faktury za sprzedaż towaru czy usług. Niestety w tej sytuacji fiskus nie zważa na to czy opłata od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie wcześniej niż po wpływie płatności od kontrahenta.

Metoda kasowa – dla kogo?

Brak wykonania opłat w terminie to nie rzadkość. Właściciele firm czasem znajdują się w sytuacji, gdy muszą co jakiś czas dopominać się od kontrahenta uiszczenia należności za zrealizowane usługi lub dostarczone towary. Jeżeli to zdarza się regularnie, nawet znakomicie radzące sobie przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić przysługujących podatków na czas i w konsekwencji dostać od fiskusa bardzo bolesną grzywnę. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył razem z podatkiem 2 mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania zapłaty od kontrahenta. Mając na względzie przytoczony powyżej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać ewidentna większość naszych właścicieli firm, jednakże muszą oni pamiętać, że korzystanie z tej metody rozliczenia działa również w drugą stronę. Gdy zatem sami mają problemy z dochowaniem terminów opłat, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą danej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej zgłasza się się urzędowi skarbowemu na druku VAT-R. Nieodzowne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obowiązkowe umieszczenie na każdej wydanej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Dlaczego księgowi nie polecają średnim firmom metody kasowej?

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest często odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Zwykle powodem tego jest po prostu kwestia regularnego monitorowania otrzymywanych opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza przecież do dokładnego ich pilnowania, by nie pominąć terminu uiszczenia podatku. W przypadku firm wystawiających każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Natomiast już przy stu lub więcej dokumentach pilnowanie przelewów pojawiających się na koncie firmowym może pochłaniać nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia lepsze gospodarowanie czasem i redukcję ryzyka błędów przy księgowaniu, jest korzystanie z aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]