Bezpłatny generator not księgowych – niezbędnik przedsiębiorcy

Bezpłatny generator not księgowych – niezbędnik przedsiębiorcy

Jeśli chcesz użyć generator not księgowych, zobacz tutaj.

Każdy przedsiębiorca prędzej lub później spotyka kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to ogromny problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 roku w razie wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy według przepisów prawa można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 i 100 euro

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności są mniejsze niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednakże nie większej niż 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, a jeśli wysokość nieopłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Co istotne, notę księgową można przekazać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu opóźnienia spłaty, na dodatek bez obowiązku wcześniejszego upomnienia o upłynięciu terminu. Warto jednak rozważyć czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie zepsuje budowanych nierzadko przez szmat czasu dobrych układów biznesowych. Wszak poślizg w przelaniu opłaty za fakturę może być kwestią przejściowych kłopotów z wypłacalnością czy niespodziewanego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego zamierzonym działaniem. Dlatego też, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Darmowy generator not księgowych znajdziesz na stronie aplikacji Flobo

W momencie, kiedy wierzyciel pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązujące normy prawne mówią o nocie w euro. Wskazówki w tym zakresie zawarto w przytoczonym powyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w polskim złotym oblicza się na podstawie uśrednionego kursu euro deklarowanego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin spłaty za faktury.

Przedsiębiorców zapraszamy do wypróbowania generatora not księgowych, udostępnionego za darmo przez Flobo – autorską aplikację do obsługi należności w firmach, która posiada też innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]