Automatyczna windykacja nauczy Twoich kontrahentów płacić w terminie

Automatyczna windykacja nauczy Twoich kontrahentów płacić w terminie

Pokaźna porcja informacji o automatycznej windykacji należności. Zobacz koniecznie!

Jest dużo rozmaitych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za wykonane zlecenie. Problem z nieopłaconymi fakturami mają nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, lecz też podmioty z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Systematyczne monitowanie dłużnika – o windykacji polubownej

Wierzyciel starć się dojść niespłaconych należności na drodze windykacji. Choć termin ten większości ludzi niedobrze się kojarzy, tak naprawdę oznacza to proces w ramach którego wszczyna się względem dłużnika szereg czynności zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Działania te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. O ile ta droga dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, dalszą alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli firma obsługuje kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i co miesiąc wypisuje taką samą liczbę paragonów oraz faktur, niebezpieczeństwo, iż jakaś część opłat nie będzie uiszczona we wskazanym terminie wyraźnie się zwiększa. W organizacji całej procedury księgowania przelewów pomaga aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – proces przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek bankowy wpłynął przelew od kontrahenta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku w określonym terminie, inicjuje ona proces przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z Flobo może przygotować własne harmonogramy czynności wszczynanych w stosunku do nieterminowych kontrahentów, definiując między innymi przerwy między wiadomościami upominającymi. Informacja o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę przesyłana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie dokonali wpłaty w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeśli notyfikacje nie przyniosą efektów, dalszymi etapami automatycznej windykacji prowadzonymi przez aplikację Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 €, a później zgłoszenie informacji o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, jeżeli wspomniane wyżej kroki zadziałają, aplikacja przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na monitorowanie wpływających należności, a po pewnym okresie przynosi również istotną poprawę terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]