Psychologia, informatyka, zarządzanie – popularne kierunki studiów

Psychologia, informatyka, zarządzanie – popularne kierunki studiów

Wybór najlepszego kierunku studiów to kwestia, z którą rok w rok mierzą się tysiące młodych ludzi. Często wybór ten stanowi o rozwoju przyszłej drogi zawodowej. We wrześniu znów zaczęły się tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy zatem, jakie kierunki są najbardziej oblegane.

Rozchwytywane kierunki studiów

W top 10 najpopularniejszych kierunków studiów po raz kolejny na podium pojawia się informatyka. Przyszli studenci zainteresowani komputerami często decydują się także na studia o podobnym charakterze, które mają olbrzymi potencjał rozwoju. Są to naturalnie automatyka i robotyka, które nie są wszak kierunkami innowacyjnymi, jakkolwiek dopiero wraz z rozkwitem technologicznym przestały być uważane, za studia dla pasjonatów. W przypadku studiów pierwszego stopnia, abiturienci wybierają głównie zarządzanie i psychologię. Kolejno w zestawieniach uplasowały się prawo, kierunki ekonomiczne (przykładowo finanse i rachunkowość), budownictwo bądź wszelkie filologie (zwłaszcza angielska).

Najwięcej chętnych na miejsce przypada na kierunkach z dziedziny matematyki, a także orientalistyki (japonistyka i sinologia). Nie łatwo dostać się także na wydziały związane z designem, branżą filmową czy kreowaniem wizerunku. Należy zaakcentować, iż spora liczba kandydatów na dany kierunek studiów jest zależna nie tylko od jego popularności. Wielu maturzystów składa przecież podania o przyjęcie nawet na parę kierunków jednocześnie.

Jak wybrać odpowiedni dla nas kierunek studiów?

Rozmyślając o wyborze kierunku należy wziąć pod uwagę zainteresowania, ale też potencjalne zapotrzebowanie na rynku pracy. Należy jednakże pamiętać, iż wybrany kierunek nie przesądza na zawsze przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia mogą swobodnie poszerzać zdobytą wiedzę na studiach podyplomowych. Są one aranżowane na większości uczelni wyższych i w większości wypadków nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, aby się na nie zapisać. Wystarczy dysponować tytułem magistra, inżyniera bądź licencjata.

Studencie, zapamiętaj! Czas studiów to okres, kiedy można też dodatkowo zdobywać nowe kwalifikacje np. poprzez pomoc w studenckich organizacjach czy wolontariatach. Warto zagospodarować te pięć lat jak najlepiej.